ماهنامه اعتبار


نام پایگاه :
اعتبار، ماهنامه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی جامعه ایرانیان کانادا
آدرس :

این نشریه به کمک سیستم ناشر بر روی اینترنت منتشر می شود. کلیه امور مرتبط با وب سایت این نشریه توسط متخصصین گروه مینا مدیریت و انجام می شود.

مطالب این نشریه بیشتر پیرامون مسائل ایرانیان مقیم کانادا می باشد و می تواند منبع اطلاعاتی بسیار مناسبی برای علاقه مندان مهاجرت به کانادا باشد.

 
مهاجرت به کانادا | مهاجرت به آمریکا | گرین کارت آمریکا | مهاجرت از طریق سرمایه گذاری | مهاجرت نیروی کار | اقامت کانادا | اقامت آمریکا | دانمارک | مهاجرت به دانمارک | تحصیل در کانادا | تحصیل در آمریکا | نرخ ارز | مهاجرت به کانادا | ماهنامه پرنیان