وب سایت شرکت SWIQ


تولید شده به وسیله:
وضعیت فعلی سایت:
برخط - Online
آدرس :

طراحی وب سایت:
پیاده سازی وب سایت:

 

وب سایت شرکت SWIQ، به وسیله سیستم روز نوشت فارسی (نسخه 1.3 - ویرایش حرفه ای) مدیریت و به روز رسانی می شود.

وب سایت این شرکت بصورت چهار زبانه طراحی شده و مسئولیت به روز رسانی و نگه داری آن را مسئولین شرکت SWIQ بر عهده گرفته اند.

برخی از تکنولوژی های به کار رفته در این پایگاه عبارتند از :

 • Microsoft ASP.net 2.0
 • Microsoft ADO.net
 • Microsoft Access
 • AJAX
 • JavaScript
 • CSS
 • ...

شرکت SWIQ، یک شرکت چند ملیتی مستقر در سوئد است که در زمینه کنترل کیفیت، بررسی و آموزش جوشکاری به صورت علمی فعالیت میکند.

 

وب سایت شرکت خدمات مهاجرتی کنپارس


تولید شده به وسیله:
وضعیت فعلی سایت:
برخط - Online
آدرس :

طراحی وب سایت:
پیاده سازی وب سایت:

 

وب سایت شرکت خدمات مهاجرتی کنپارس، به وسیله سیستم روز نوشت فارسی (نسخه 2.0 - ویرایش حرفه ای) مدیریت و به روز رسانی می شود.

برخی از تکنولوژی های به کار رفته در این پایگاه عبارتند از :

 • Microsoft ASP.net 2.0
 • Microsoft ADO.net
 • Microsoft Access
 • AJAX
 • JavaScript
 • CSS
 • ...

شرکت خدمات مهاجرتی کنپارس، شرکتی کانادایی است که در زمینه خدمات مهاجرت به کانادا بویژه برای ایرانیان فعالیت می کند.

 

وب سایت رسمی استاد علی اکبر شکارچی


تولید شده به وسیله:
وضعیت فعلی سایت:
در دست ساخت - Offline
آدرس :

طراحی وب سایت:
پیاده سازی وب سایت:

 

وب سایت رسمی استاد علی اکبر شکارچی، به وسیله سیستم روز نوشت فارسی (نسخه 1.5 - ویرایش شخصی) مدیریت و به روز رسانی می شود.

برخی از تکنولوژی های به کار رفته در این پایگاه عبارتند از :

 • Microsoft ASP.net 2.0
 • Microsoft ADO.net
 • Microsoft Access
 • AJAX
 • JavaScript
 • CSS
 • ...
 

وب سایت جمعیت ادبی بازنده ها


تولید شده به وسیله:
وضعیت فعلی سایت:
برخط - Online
آدرس :

طراحی وب سایت:
پیاده سازی وب سایت:

 

وب سایت جمعیت ادبی بازنده ها به کمک سیستم روزنوشت فارسی نسخه 2.0 مدیریت و به روز رسانی می شود.

برخی از تکنولوژی های به کار رفته در این پایگاه عبارتند از :

 • Microsoft ASP.net 2.0
 • Microsoft ADO.net
 • Microsoft Access
 • AJAX
 • JavaScript
 • CSS
 • ...
 

وب سایت شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی آسیا 2000


تولید شده به وسیله:
وضعیت فعلی سایت:
برخط - Online
آدرس :

طراحی وب سایت:
پیاده سازی وب سایت:

 

وب سایت شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی آسیا 2000، به وسیله سیستم روز نوشت فارسی (نسخه 2.0 - ویرایش ویژه شرکت های خدمات مسافرتی) مدیریت و به روز رسانی می شود.

این وبسایت به سفارش شرکت خدمات مسافرتی آسیا 2000، در کمتر از ده روز آماده شد و تحویل مسئولین شرکت آسیا 2000 گردید.

از جمله ویژگی های این وبسایت، می توان به معرفی تمامی کشور ها، شهر ها و هتل ها به طور کاملا مرتب شده و همچنین گالری تصویر آماده شده توسط Adobe Flash اشاره کرد. همچنین قابلیت افزودن انواع تور ها به مقاصد مختلف و ایجاد تور های وِیژه از جمله قابلیت های این نسخه ویژه سیستم روزنوشت فارسی است.

برخی از تکنولوژی های به کار رفته در این پایگاه عبارتند از :

 • Microsoft ASP.net 2.0
 • Microsoft ADO.net
 • Microsoft Access
 • AJAX
 • JavaScript
 • CSS
 • ...
 

وب سایت گروه توسعه نرم افزار مینا


تولید شده به وسیله:
وضعیت فعلی سایت:
برخط - Online
آدرس :

طراحی وب سایت:
پیاده سازی وب سایت:

 

وب سایت فعلی گروه توسعه نرم افزار مینا، به وسیله سیستم روز نوشت فارسی (نسخه 1.3 - ویرایش حرفه ای) مدیریت و به روز رسانی می شود.

برخی از تکنولوژی های به کار رفته در این پایگاه عبارتند از :

 • Microsoft ASP.net 2.0
 • Microsoft ADO.net
 • AJAX
 • JavaScript
 • CSS
 • ...

از ویژگی های این پایگاه، می توان به امنیت بالا، پایداری، به روز رسانی سریع و آسان بدون نیاز به دسترسی به فایل ها، دو زبانه بودن با قابلیت افزودن زبان های دیگر و امکان سویچ بین قالب ها در زمان اجرا اشاره کرد.

همچنین سه سطح دسترسی تعریف شده در این سیستم، امکان ارائه سرویس های حرفه ای و غیر رایگان را به مدیران سایت می دهد.

شاید بتوان این سیستم را به نوعی نسخه ساده شده و سریع نرم افزار ناشر قلمداد کرد.

 
مهاجرت به کانادا | مهاجرت به آمریکا | گرین کارت آمریکا | مهاجرت از طریق سرمایه گذاری | مهاجرت نیروی کار | اقامت کانادا | اقامت آمریکا | دانمارک | مهاجرت به دانمارک | تحصیل در کانادا | تحصیل در آمریکا | نرخ ارز | مهاجرت به کانادا | ماهنامه پرنیان