گروه توسعه نرم افزار مینا، لوگوی فارسی گروه توسعه نرم افزار مینا، گروه نرم افزاری مینا، لوگوی فارسی گروه نرم افزاری مینا، و لوگوی لاتین مینا (Mina) نام های تجاری یا نام های تجاری ثبت شده گروه توسعه نرم افزار مینا در ایران، ایالات متحده آمریكا، کانادا و سایر كشور ها می باشند.

مایكروسافت (Microsoft)، ویندوز (Windows)، و اس. كیو. ال. سرور (SQL Server) نام های تجاری یا نام های تجاری ثبت شده شركت مایكروسافت (Microsoft) در ایالات متحده آمریكا و سایر كشور ها می باشند.

بقیه ی علائم تجاری، اموال صاحبان مسئول آنها می باشند.

مهاجرت به کانادا | مهاجرت به آمریکا | گرین کارت آمریکا | مهاجرت از طریق سرمایه گذاری | مهاجرت نیروی کار | اقامت کانادا | اقامت آمریکا | دانمارک | مهاجرت به دانمارک | تحصیل در کانادا | تحصیل در آمریکا | نرخ ارز | مهاجرت به کانادا | ماهنامه پرنیان